بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
لمینت سرامیکی یا کامپوزیت

لمینت سرامیکی بهتر است یا کامپوزیت؟

لمینت سرامیکی : برای ساخت لمینت سرامیکی، بخشی از دندان تراشیده می شود و با قالبگیری و سفارش آن به لابراتوار، برای بیمار لمینت دندان ساخته […]