آبان ۲۴, ۱۳۹۹
خونریزی رکتال و علت آن

آیا خونریزی رکتال نشانه سرطان است؟

خونریزی رکتال : آیا باید از بابت چنین اتفاقی نگران شد؟ خونریزی رکتال اول اینکه منظور خون خارج شده از مقعد می باشد.
مهر ۲۱, ۱۳۹۹
روش های جراحی هموروئید

برای درمان هموروئید باید حتما جراحی انجام بشه؟

هموروئید : باید حتما دنبال روش های جراحی بود؟ هموروئید هم در واقع برآمدگی هاییست که در داخل و اطراف مقعد دیده می‌شود.
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۹
هموروئید چیست

هموروئید چیست؟

هموروئید به خاطر چی اتفاق میفته؟ هموروئید خیلی رایجه اما شرایط حادش شامل التهاب و تورم عروق در رکتوم یا مقعد می باشد.