اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۹
ایمونوتراپی چیست

ایمونوتراپی یا ایمنی درمانی چیست؟

ایمونوتراپی ایمونوتراپی یک نوع درمان سرطان می باشد که از سیستم ایمنی برای مبارزه با سلول های سرطانی استفاده می شود.
بهمن ۶, ۱۳۹۷
تشخیص تومور استخوان

تشخیص تومور استخوان با رادیولوژی

از ابزار های مهمی که به پزشک کمک می کند بیماری های اندامی را تشخیص دهد، تصویربرداری یا رادیولوژی می باشد.