شهریور ۱, ۱۳۹۹
هومیوپاتی چیست

هومیوپاتی چیست؟

هومیوپاتی : منظور از این واژه چیست؟ ابتدا در قزن ۱۸ ام توسط یک پزشک آلمانی به نام ساموئل کریستین هانمن، کشف شد.