اسفند ۸, ۱۳۹۷
مزایای فیزیوتراپی

فیزیوتراپی چه مزیت هایی دارد؟

مزایای بی نظیر فیزیوتراپی که شاید ندانید! فیزیوتراپی به همه افراد در همه سنین، بنا به شرایط پزشکی شان، بیماری شان، آسیب هایشان، کمک می کند.
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
ماساژدرمانی

ماساژدرمانی چیست؟

ماساژدرمانی مجموعه ای از دست ورزی ها بروی بافت بدن می باشد. این درمان آرامبخش به از بین بردن استرس و فشار عضلانی، دردهای ناشی از […]