بهمن ۹, ۱۳۹۷
علت فاصله بین دندان های جلو

علت فاصله بین دندان های جلو چیست؟

دیاستم یا فاصله بین دندان ها به فاصله بین دندان ها در اصطلاح دندانپزشکی دیاستم می گویند. بیشتر هم در دندان های جلو دیده می شود. […]