بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
فضانگهدارنده دندان کودکان

فضانگهدارنده برای دندان کودکان

انواع فضانگهدارنده ها بجای دندان های شیری : از فضا نگهدارنده ها برای رویش دندان های دائمی استفاده می شود. اگر دندان شیری کودک زودتر از […]
بهمن ۹, ۱۳۹۷
علت فاصله بین دندان های جلو

علت فاصله بین دندان های جلو چیست؟

دیاستم یا فاصله بین دندان ها به فاصله بین دندان ها در اصطلاح دندانپزشکی دیاستم می گویند. بیشتر هم در دندان های جلو دیده می شود. […]