اسفند ۱۱, ۱۳۹۷
کیست تخمدان

چطور بفهمیم کیست تخمدان داریم؟

کیست تخمدان چیست؟ تخمدان ها بخشی از سیستم تولید مثل زنان می باشند. تخمدان ها در پایین شکم و دوطرف رحم قرار گرفته اند.