فروردین ۲۷, ۱۳۹۹
اختلالات گلبول سفید

اختلالات گلبول های سفید چه می باشد؟

اختلالات گلبول های سفید اختلالات گلبول های سفید زمانیست که بدن بیش اندازه گلبول های سفید دارد، یکی از ۴ اجزای اصلی خون.
آذر ۲۰, ۱۳۹۸
کاهش پلاکت خون

علت افت پلاکت خون چیست؟

افت پلاکت خون یا ترومبوسیتوپنی ترومبوسیتوپنی یک واژه پزشکیست که برای شرح تعداد پایین پلاکت خون می باشد.