خرداد ۱۶, ۱۳۹۸
جای جراحی سینه

چه راهی برای از بین جای جراحی سینه هست؟!

از بین بردن جای زخم کاشت سینه با کپسولکتومی اگر به خاطر جراحی کاشت سینه یا بزرگ کردن سینه، یک جای زخم عمیقی از آن برایتان بجا […]