اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
لخته شدن خون

لخته شدن خون بخاطر چیه؟

لخته شدن خون لخته شدن خون یا لخته خون که اسم دیگرش ترومبوز هست، در واقع خونی می باشد که منعقد شده یا لخته شده.