بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
کار درمانی

آیا کاردرمانی برای اوتیسم خوبه؟

کاردرمانی برای اوتیسم جواب میده؟ کاردرمانی برای اوتیسم برای کودکان و بزرگسالانی که اوتیسم دارند بهتر از فعالیت های روزمره زندگی جواب می دهد.
بهمن ۲۱, ۱۳۹۷
راه های غلبه بر ترس

چطور بر ترس خود غلبه کنید؟

ترس یکی از قویترین احساسات می باشد و تاثیر بسیاری بر روی ذهن و بدن دارد. ترس سیگنال هایی را به عنوان واکنش فرد در مواقع […]