دی ۱۸, ۱۳۹۸
حل مساله درمانی

با مشکلات چه کنیم؟

حل مساله درمانی! آیا تابحال به گوشتان خورده ” حل مساله درمانی ” داشته باشیم؟ حل مساله درمانی هم یک شکلی از درمان می باشد که […]
بهمن ۸, ۱۳۹۷
رابطه زناشویی سالم

چطور یک رابطه زناشویی سالمی داشته باشید!

روابط عاطفی بین زوجین از جمله مهمترین کلید خوشبختی آن زوج می باشد. هنوز اکثر ازدواج هایی که سر می گیرد، زوجین هنوز زمان زیادی نگذشته […]