بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
آموزش مسواک زدن کودکان

آموزش مسواک زدن و نخ دندان کشیدن به کودکان

برای شروع مراقبت های دهان و دندان، بهتر است از کودکی شروع کرد.