اسفند ۸, ۱۳۹۷
مزایای فیزیوتراپی

فیزیوتراپی چه مزیت هایی دارد؟

مزایای بی نظیر فیزیوتراپی که شاید ندانید! فیزیوتراپی به همه افراد در همه سنین، بنا به شرایط پزشکی شان، بیماری شان، آسیب هایشان، کمک می کند.
بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
سوالات درباره لیزر موهای زائد

سوالات متداول درباره لیزر موهای زائد

در سال های اخیر تقاضا برای انجام لیزر موهای زائد افزایش چشمگیری پیدا کرده است. اما در این بین بسیاری هستند که از این تکنولوژی سو […]