شهریور ۴, ۱۳۹۸
میکرونیدلینگ یا فرکسل

میکرونیدلینگ بهتر است یا فرکسل؟

فرکسل در مقایسه با میکرونیدلینگ : کدام بهتر است؟ میکرونیدلینگ و لیزر فرکسل هردو روش های محبوبی هستند که برای بهبود رنگ و بافت پوست انجام […]