تیر ۲۶, ۱۳۹۸
دختران ورزشکار و قاعدگی

آیا قاعدگی روی ورزش دختران تاثیر دارد؟

دختران وزشکار و دوران قاعدگی در مطالعات اخیری که انجام شده، بیش از نیمی از دختران ورزشکار به خاطر تغییرات هورمونی در دوران قاعدگی ، ورزش […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
نظم دوره های قاعدگی

ورزش هایی برای منظم کردن دوره قاعدگی

اگر از دوره های قاعدگی نامظنم رنج می برید، تمرینات یوگا برای شما بهترین راه درمان می باشد.