خرداد ۲۹, ۱۳۹۸
آلزایمر

چطور بفهمیم داریم آلزایمر می گیریم؟

بیماری آلزایمر چیست؟ بیماری آلزایمر یک شکل در حال پیشرفت از زوال عقل می باشد. زوال عقل مرز شرایطی می باشد که منجر به آسیب های […]