بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
سندرم دندان شکسته

سندرم دندان شکسته چیست؟

سندرم دندان های شکسته زمانی رخ می دهد که دندان دچار شکستگی شده باشد، و آنقدر کوچک باشد که با رادیولوژی هم دیده نشود یا به […]
بهمن ۷, ۱۳۹۷
نایت گارد چیست

نایت گارد دندان چیست؟

نایت گارد دندان بعد از انجام یکسری پروسه های دندانپزشکی، یا دندانپزشکی زیبایی نزد دندانپزشک خود بعد از شش ماه مراجعه می کنید. در این ملاقات […]