بهمن ۱۸, ۱۳۹۷
رادیولوژی قلب قبل از عمل

قبل از عمل قلب رادیولوژی لازم است!

مراحل قبل عمل جراحی عمل قلب باز : شایعترین عمل قلب، جراحی قلب باز یا بای پس می باشد. در این جراحی، یک مسیر باز می […]