بهمن ۶, ۱۳۹۷
تشخیص تومور استخوان

تشخیص تومور استخوان با رادیولوژی

از ابزار های مهمی که به پزشک کمک می کند بیماری های اندامی را تشخیص دهد، تصویربرداری یا رادیولوژی می باشد.