دی ۲۸, ۱۳۹۸
بیماری قلبی و مغزی

آیا بیماری قلبی باعث سکته مغزی هم می شود؟

بیماری قلبی منجر به سکته مغزی می شود! سکته مغزی ارتباط عمیق و نزدیکی با بیماری قلبی دارد. در صورتیکه بیماری قلبی دارید، ممکن است باعث […]