اسفند ۱, ۱۳۹۷
علائم دوران یائسگی

علت گرگرفتگی در یائسگی چیست؟

علائم دوران یائسگی چیست؟ هر خانمی در دوران یائسگی تجربه متفاوتی دارد. علائمی هم که در یائسگی دارند، اغلب اوقات با گرگرفتگی شروع می شود.