مرداد ۷, ۱۳۹۸
کلایمیدیا و اختلال نعوظ

بیماری کلایمیدیا چه عوارضی دارد؟

آیا بیماری کلایمیدیا به اختلال نعوظ ربط دارد؟ بیماری کلایمیدیا یک بیماری منتقله جنسی می باشد که مردان هم زنان به آن مبتلا می شوند.