مهر ۶, ۱۳۹۸
رژیم بعد از درمان سرطان

قبل و بعد از سرطان چه بخوریم؟

چند میوه مفید و سودمند برای قبل و بعد از درمان سرطان جای هیچ شکی نیست که رژیم تان روی خطر پیشرفت سرطان تاثیر می گذارد.
بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
سرطان چیست

همه چیز درباره سرطان

هرآن چیزی که درباره سرطان باید بدانید! با شنیدن نام سرطان ممکن است یاد دردهای مزمن آن و درمان های شیمیایی آن بیفتید. در حال حاضر […]