بهمن ۱۶, ۱۳۹۸

از کجا بفهمیم آلرژی داریم یا سرما خوردیم؟

تفاوت آلرژی و سرماخوردگی در صورتی که گرفتگی بینی دارید، یا عطسه می کنید و یا سرفه، اول باید احتمال دهید که سرما خوردید.