بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
علائم دوران یائسگی

اندورفین چه نقشی در یائسگی دارد؟

نقش اندورفین در یائسگی زنان چه می باشد؟ یائسگی زمانی تحول انگیز در زندگی خانم ها به حساب می آید.