خرداد ۲۰, ۱۳۹۸
عوارض عمل سزارین

سزارین چه عوارضی دارد؟

درباره عمل سزارین چه می دانید؟ به طور کلی، عمل سزارین را با نام C-section هم می شناسند.