دی ۲۳, ۱۳۹۸
زمان تخمک گذاری

رفتارشناختی درمانی چیست؟

رفتارشناختی تراپی یا CBT به عنوان یک روش درمانی رفتارشناختی تراپی یک نوع روان درمانی می باشد که به بیماران برای درک افکار و احساسات شان […]
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
نوردرمانی برای اضطراب

نور درمانی بهترین راه حل برای افراد مضطرب!

لایت تراپی یا نوردرمانی به عنوان روشی برای اختلالات عاطفی فصلی و خیلی از شرایط دیگر به کار می رود.