دی ۲۳, ۱۳۹۸
زمان تخمک گذاری

رفتارشناختی درمانی چیست؟

رفتارشناختی تراپی یا CBT به عنوان یک روش درمانی رفتارشناختی تراپی یک نوع روان درمانی می باشد که به بیماران برای درک افکار و احساسات شان […]