خرداد ۱۸, ۱۳۹۸
رادیوگرافی پانورامیک

رادیوگرافی پانورامیک چیست؟

رادیوگرافی پانورامیک یا پانورکس عکسبرداری یا رادیوگرافی پانورکس یک تصویربرداری دوبعدی می باشد که در رشته دندانپزشکی کاربرد دارد.