بهمن ۲۰, ۱۳۹۷
دندانپزشکی دیجیتال

دندانپزشکی دیجیتال چیست؟

مثل خیلی صنایع جهانی دیگر، دندانپزشکی از کامپایل بسیاری از فرایندها بهره می گیرد، و درهای جدیدی را برای بهبودی بیماران باز کرده است.
بهمن ۱۳, ۱۳۹۷
سی تی اسکن دندان

سی تی اسکن دندان چطور انجام می شود؟

سی تی اسکن دندان چیست؟ سی تی اسکن دندان یا computed tomography نوعی تصویربرداری خاصی از موقعیت های مختلف دندان یا تصویربرداری از فک و صورت […]