اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۹
سرطان کلیه

از کجا بفهمیم سرطان کلیه داریم؟

سرطان کلیه چیست؟ علت بروز سرطان کلیه سرطان کلیه به چند بیماری مختلف گستره پیدا می کنه، گرچه سرطان سلولی کلیه شایعترین نوع ان می باشد.
فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
تک کلیه ای بودن کودکان

کودکان تک کلیه ای چطور زندگی می کننند؟

تک کلیه ای بودن در کودکان مثل چشم ها و ریه ها، که هر کدوم دوتاست، کلیه ها هم باید دوتا باشند.