بهمن ۱۵, ۱۳۹۷
راه های عصب کشی دندان

آیا راه دیگری برای عصب کشی دندان هست؟

در هر سالی که می گذرد، باید برنامه ریزی کنید که نزد یک دندانپزشک خوب مراجعه کنید.
بهمن ۱۴, ۱۳۹۷
سندرم دندان شکسته

سندرم دندان شکسته چیست؟

سندرم دندان های شکسته زمانی رخ می دهد که دندان دچار شکستگی شده باشد، و آنقدر کوچک باشد که با رادیولوژی هم دیده نشود یا به […]