بهمن ۲۷, ۱۳۹۷
بیش فعالی با بازی های ویدیویی

آیا کودکان بیش فعال می توانند کامپیوتر بازی کنند؟

به خاطر اینکه بازی های ویدیویی خیلی محبوب شدند، اکثر والدین نگران تاثیر این بازی ها روی بچه هایشان می باشند.