بهمن ۸, ۱۳۹۷
پرولاپس واژن چیست

پرولاپس واژن چیست؟

منظور از پرولاپس واژن شرایطیست که در آن اندام های لگن یعنیمثانه، رحم، و روده ها به سمت واژن افت پیدا می کنند.