دی ۲۱, ۱۳۹۸
بیماری گوش شناگر

بیماری گوش شناگر چیست؟

علائم گوش شناگر چیست؟ گوش شناگر یا التهاب گوش خارجی، یک عفونتی است که در گوش خارجی رخ می دهد.