بهمن ۸, ۱۳۹۷
لیزر دندانپزشکی در بارداری

آیا لیزر دندان در دوران بارداری ضرر دارد؟

لیزر دندان برای زنان باردار دندانپزشکان معمولا به بیماران لیزر دندان را توصیه می کنند.