اسفند ۱۳, ۱۳۹۷
جراحی فک

آیا کودکان هم می توانند جراحی فک کنند؟

کودکانی که ظاهر نامناسبی در فکشان دارند و بایت بدی دارند، نمی توانند به طور کامل ارتودنسی انجام دهند، در نتیجه نیاز به جراحی فک نیز […]