شهریور ۳۰, ۱۳۹۸
تستوسترون و بیماری قلبی

علائم بیماری قلبی چیست؟

بیماری قلبی یا بیماری قلبی عروقی : بیماری قلبی یک گروهی از شرایط پزشکی می باشد که شامل بیماری قلبی یا بیماری عروق می باشد.