خرداد ۱۲, ۱۳۹۸
جراحی مغز و اعصاب

جراحی مغز و اعصاب در چه مواردی استفاده می شود؟

جراحی مغز و اعصاب چیست؟ جراحی مغز و اعصاب یک تخصص جراحی می باشد که برای درمان سیستم عصبی انجام می شود.
بهمن ۶, ۱۳۹۷
تشخیص تومور استخوان

تشخیص تومور استخوان با رادیولوژی

از ابزار های مهمی که به پزشک کمک می کند بیماری های اندامی را تشخیص دهد، تصویربرداری یا رادیولوژی می باشد.