شهریور ۱۰, ۱۳۹۸
کنترل اضطراب کودکان

آیا راهی برای کنترل اضطراب کودکان هست؟

کنترل اضطراب کودکان و مدیریت رفتارهایشان تمرکز به سختی، تپش قلب، احساس ترس از اعماق وجود، علائمیست که در اکثر والدین دیده می شود.