اردیبهشت ۲۴, ۱۳۹۹
تب زرد چیست

تب زرد چیه؟

تب زرد تب زرد به خاطر flavivirus رخ میده، که از طریق پشه هایی در آفریقا و آمریکای جنوبی پخش می شه.