اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
جراحی لیزیک چیست

جراحی لیزیک برای چه کسانی خوبه؟

جراحی لیزیک چشم برای چه کسانی خوبه ؟ برای چه کسانی خوب نیست؟ احتملا از گذاشتن لنز دیگه خسته شدید. بعد از همه این ها، عینک […]
آبان ۱۸, ۱۳۹۸
تنبلی چشم

علت تنبلی چشم چیست؟

تنبلی چشم واژه پزشکی تنبلی چشم با نام “آمبلیوپیا” هم شناخته شده است.