اسفند ۱۹, ۱۳۹۸
سرماخوردگی در تابستان

چه تفاوتی بین اپیدمی و پاندمیک یا همه گیر شدنه؟

اپیدمی و پاندمیک چه تفاوتی بین این دوتاست؟ اپیدمیک یک واژه ایست که به طور گسترده ای برای شرح هر مشکلی که خارج از کنترل رشد […]