تیر ۱۸, ۱۳۹۹
کشش ناگهانی عضلانی

کشش عضلانی از نشانه های ام اسه؟

کشش ناگهانی عضلانی : ممکن است یکی از علائم ام اس باشد!
آذر ۲۳, ۱۳۹۸
افسردگی و بیماری MS

آیا بیماری MS افسردگی به همراه دارد؟

بیماری MS و افسردگی افسردگی و بیماری MS اغلب با هم همراهند و با هم اتفاق می افتند.