فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
پیوند ریه

بعد از پیوند ریه چه کارهایی باید کرد؟

پیوند ریه : مراقبت های بعد از آن پیوند ریه جز جراحی هایی می باشد که روشی پیچیده دارد و بیماری که ریه بیمار دارد یا […]