بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
کار درمانی

آیا کاردرمانی برای اوتیسم خوبه؟

کاردرمانی برای اوتیسم جواب میده؟ کاردرمانی برای اوتیسم برای کودکان و بزرگسالانی که اوتیسم دارند بهتر از فعالیت های روزمره زندگی جواب می دهد.