آذر ۹, ۱۳۹۸

آیا بهداشت دهان روی باروری تاثیر دارد؟

بهداشت دهان و تاثیر آن روی باروری بهداشت دهان و دندان تنها برای لبخند زیبا و جذاب شدن نیست، بلکه روی باروری شما هم تاثیر دارد.
مرداد ۱۶, ۱۳۹۸
تشخیص ژنتیکی قبل از بارداری

ضرورت تشخیص ژنتیکی قبل از بارداری

تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی تشخیص ژنتیکی قبل از لانه گزینی سریعا به تعیین میزان کروموزوم های جنین قبل از لانه گزینی را نشان می […]