شهریور ۱۸, ۱۳۹۸
فقر آهن

چه راهکارهایی برای فقر اهن هست؟

فقر آهن چیست؟ آنمی زمانی که سطح هموگلوبین در گلبول های قرمز خون کاهش می یابد، رخ می دهد.